2020-2021 оқу жылының бірінші семестріндегі топтардағы рейтингтік көрсеткіш