Түлек қандай болуы керек?

Оқу бітірушінің моделі-бұл маман қандай қасиеттерге ие болу керек екенін, қандай функцияларды орындауға дайын болу керектігін және қандай қасиеттерге ие болу керектігін сипаттау

I базалық құзыреттер

1.Өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну, оған тұрақты қызығушылық білдіру;

2.Кәсіби жағдайда жүйелі әрекет етуге, өз қызметін талдауға және жобалауға қабілетті болу;

3.Кәсіби қызмет саласындағы мәселелерді өз бетінше және тиімді шешуге қабілетті, орындалатын жұмыс үшін жауапкершілік көрсетуге дайын болу;

4.Әріптестермен оң өзара іс-қимыл және ынтымақтастыққа дайын болу;.

Ақпараттық ағындарды шарлау мүмкіндігі: белгілі бір критерий бойынша әртүрлі ақпарат көздерін табу және жүйелеу мүмкіндігі;

Ақпаратты алудың, түрлендірудің, ұйымдастырудың және сақтаудың ұтымды әдістерін қолданыңыз

ІІ жеке құзыреттілік

1. Мәдениет деңгейі жоғары тұлға

2. Ақыл-ойы дамыған тұлға

3. Бәсекеге қабілетті тұлға

4. Өмірге бейімделген тұлға

5. Салауатты өмір салтын ұстанатын тұлға.

Коммуникативті құзіреттіліктер

1. Ресми және бейресми қарым-қатынас, достық, адамдар арасындағы сенімді қатынастардың ерекшеліктерін білу.

III Кәсіби құзіреттіліктер

1. Жұмыс орнын ұйымдастырыңыз;

2. Қауіпсіздік ережелерін сақтау;

3. Жұмыс барысында туындайтын мәселелерді шешуге өз кәсібі саласындағы білімді қолданыңыз;

4. Еңбек тәртібі мен кәсіпқойлық ережелерін сақтаңыз

Коммуникативтік құзыреттіліктер

2. Басқаларды тыңдай білу және ести білу, жанашырлық, басқаларына құрмет көрсету және өзін-өзі құрметтеу.